Seed Savers Network

Seed Savers Network in Kenia teelt en ontwikkelt biologische zaadvaste groentezaden waarvan de zaadeigenschappen vast liggen www.seedsaverskenya.org.

Deze zaadvaste zaden hebben zich door de jaren heen, aan de omstandigheden van het gebied aangepast en kunnen door de boeren jaar in, jaar uit weer gezaaid worden. De boer houdt dus zelf de regie over zijn teelten en hoeft niet het dure zaad van multinationals aan te schaffen. Dit in tegenstelling tot de hybride zaden die in de winkels duur verkocht worden. Een rondleiding in de tuin volgt met interessante informatie. 


 Seedsavers