Seed Savers Network Kenya

Seed Savers Network in Kenia is een sociale onderneming en cursus centrum die samen werkt met kleinschalige boerenbedrijven. Je krijgt een inkijk in het leven op het platteland. Zij teelt en ontwikkelt biologische zaadvaste groentezaden waarvan de zaadeigenschappen vast liggen. Zij bevordert de agro-biodiversiteit die hard nodig is om voedselzekerheid te kunnen waarborgen www.seedsaverskenya.org.

Deze zaadvaste zaden hebben zich door de jaren heen, aan de omstandigheden van het gebied aangepast en kunnen door de boeren jaar in, jaar uit weer gezaaid worden. De boer houdt dus zelf de regie over zijn teelten en hoeft niet het dure zaad van multinationals aan te schaffen. Dit in tegenstelling tot de hybride zaden die in de winkels duur verkocht worden. Je krijgt een rondleiding in de tuinderij waar traditionele groenterassen en groentezaden worden verbouwd en geoogst.


 Seedsavers